top of page

טיפול זוגי ומשפחתי

מה היא זוגיות טובה?

רצון משותף לממש את רגש האהבה יחד. להיות בנוכחות אחד עבור השני, לכבד ולאהוב את כל החלקים שיש בכל אחד מאיתנו, מבלי לנסות לתקן ולוותר.

לדעת לכבד את הרצונות והמחשבות של בן\בת הזוג גם אם הם שונים משלנו, התגברות על חילוקי דעות בלי משחקי אגו וניסיון לשלוט. זוגיות בריאה מושתתת על אמון הניתן ללא ראיות מרעישות מתוך אמון ואמונה. לדעת להגיע אחד אל השני ממקום של אהבה, הקשבה, כבוד, הכלה ואכפתיות.

כאשר חיים בסינרגיה, ישנה צמיחה והתעצמות משותפת, שכל אחד מגיע למימוש עצמי מתוך היותו בן חורין.

בתוך המערכת הזוגית משתלבת המערכת ההורית, בה ההורים חולקים בתפקידים באופן משלים, היוצר את השלם.

אני מאמינה בהורות שמשלימה בין היד המכילה והיד המעצימה, סמכותיות והצבת גבולות, הורות שמגבה ומעריכה את בן\בת הזוג לטובת הילדים, מתוך הבנה שהם זקוקים לשניהם.

וגם אם המערכת הזוגית מרחיבה את קיצה-הקשר והדאגה לילדים יישמר ובני הזוג יתפקדו כבני ברית לעניין הילדים, בהפרדה מלאה מהקשר הזוגי. ניתן לקבל הכוונה וליווי באופן זוגי או אישי.

טיפול בהיבטים שונים של הורות וזוגיות כמו:

  • תקשורת בין הורים לילדים

  • סמכות הורית

  • משפחות חד הוריות

  • זוגות שנמצאים במשבר ובתהליכי פרידה

  • גירושים ועוד.

Family Time
bottom of page